تأملاتِ اجتماعیِ روزمره

نوشته‌هایی درباره‌ی جامعه

تأملاتِ اجتماعیِ روزمره

نوشته‌هایی درباره‌ی جامعه

حسین علیزاده؛ دانشجوی علوم اجتماعی!
در این وبلاگ، یاداشت‌های روزمره‌ای درباره آنچه در جامعه روی می‌دهد یا حتی نمی‌دهد، به اشتراک خواهم گذاشت. در نوشته‌هایم سعی خواهم کرد رویکرد تحلیلی داشته باشم...